தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தமிழ் பறப்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL AVIATION GLOSSARY Counter

Go down
சார்லஸ் mc
சார்லஸ் mc
நிறுவனர்
நிறுவனர்
Posts : 16182
Join date : 18/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்
http://nesarin.blogspot.in

தமிழ் பறப்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL AVIATION GLOSSARY Empty தமிழ் பறப்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL AVIATION GLOSSARY

on Fri Jul 22, 2016 9:15 pm
தமிழ் பறப்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL AVIATION GLOSSARY
 
A - வரிசை

AERIAL (ANTENNA) - வானலை வாங்கி
AEROBRIDGE - வான்பாலம்
AILERON - இரக்கைத் துடுப்பு
AIR POCKET - காற்று வெற்றிடம்
AIR TRAFFIC CONTROL (A.T.C.) - வான் வழிகாட்டகம்
AIRCRAFT - வானூர்தி
AIRCRAFT CARRIER - வானூர்தி தாங்கி கப்பல்
AIRFOIL - காற்றிதழ்
AIRFRAME - வான்சட்டம்
AIRHOSTESS - வான்பணிப்பெண்
AIRLINE - வான்வழி
AIRPORT - பறப்பகம், வானூர்தி நிலையம், வானிலையம்
AIRSPACE - வானெல்லை
AIRWORTHINESS - பறத்தகுதி
AIRWORTHINESS DIRECTIVE (A.D.) - பறதகுதி பொதுக்கட்டளை
AIRWORTHY - பறதகுதியுள்ள
APRON - ஏற்றிடம்
AVIATION TURBINE FUEL (A.T.F.) (SAME AS JET FUEL) - வான்சுழலி எரிபொருள் - தாரை விசைப்பொறி எரிபொருள்; தாரை எரிபொருள்
AVIONICS - பறமின்னணுவியல்
 
B - வரிசை
BAGGAGE (CLAIM) AREA - சுமைக்கோரகம்
BAGGAGE IDENTIFICATION DISPLAY SYSTEM (BIDS) - உடைமை அடையாளக் காட்சி (அமைப்பு)
BAGGAGE CAROUSEL - உடைமை கொண்டுவார்
BALOON - வளிக்கூண்டு, வாயுக்கூண்டு
BEACON - சுழலொளி
BIPLANE - ஈரிறக்கை வானூர்தி
 
C - வரிசை
CABIN (AIRCRAFT) - வானறை
CAPTAIN (FLIGHT) - குழுத்தலைவர்
CARGO - சரக்கு
CARGO HOLD - சரக்கறை
CARGO PLANE - சரக்குப் பறனை
CHECK-IN - பயண ஆயத்தம்
CHECK-IN (LUGGAGE), CHECKED LUGGAGE - சரக்கிடு, சரக்கிட்டச் சுமை(கள்)
COCKPIT - வானோடியறை
CONVEYOR BELT - கொண்டுவார்
CUSTOMS - சுங்கம், ஆயம்
 
D - வரிசை
DESCENT - இறக்கம்
DRAG - பின்னிழுப்பு, பின்னிழுவிசை
 
E - வரிசை
EMERGENCY LOCATION TRANSMITTER (E.L.T.) - அவசர (வான்) இடங்காட்டொளி
 
F - வரிசை
FIN - இறகு
FIXED WING AIRCRAFT - நிலையிறக்கை வானூர்தி
FLAP - சோப்பி
FLIGHT, FLIGHT NUMBER - பறப்பு, பறப்பெண்
FREQUENT FLYER PROGRAM - தொடர் பயணியர் திட்டம்
FUSELAGE - வானுடல்
 
G - வரிசை
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (G.P.S. SYSTEM) - (உலக) இடங்காணலமைப்பு
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (G.P.S.) SET - இடங்காணல் கருவி
GUIDANCE - வான் வழிநடை
GUIDANCE SYSTEM - (வான்) வழிநடையமைப்பு
 
H - வரிசை
HANGAR - கூடாரம்
HELICOPTER - உலங்கூர்தி
HORIZONTAL STABILIZER - கிடை நிலைப்பி
HOVERCRAFT - மெத்தூர்தி
 
I - வரிசை
IMMIGRATION - குடிநுழைவு
IMPORT - இறக்குமதி
INSTRUMENT FLIGHT RULE (I.F.R.) - கருவிப்பறவிதி -வானமைந்த அல்லது வான் வழிகாட்டக்க (air-traffic control)தரவுகள் அடிப்படையில் பறனையின் உயர்வு, இடைவெளி ஆகிவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள்
INSTRUMENT LANDING SYSTEM (I.L.S.) - தரையிறங்கு கருவி (அமைப்பு)
ITINERARY - பயணநிரல்
 
J - வரிசை
JET - தாரைப் பறனை
JET FUEL - தாரை எரிபொருள் - வேற்றுப் பெயர் 'வான்சுழலி எரிபொருள்' (Aviation Turbine Fuel)
 
K - வரிசை
 
L - வரிசை
LAND-TERRAIN - நிலக்கூறு
LANDING - தரையிறக்கம்
LANDING GEAR - இறங்கமைப்பு
LIFE JACKET/VEST - உயிர்க்காப்புடை
LIFT (FORCE) - தூக்கு(விசை)
LOGISTICS - ஏற்பாட்டியல்
LORAN (LONG RANGE NAVIGATION) SET - தொலை வானோடல் கருவி
LORAN (LONG RANGE NAVIGATION) SYSTEM - தொலை வானோடலமைப்பு
 
M - வரிசை
MONOPLANE - ஓரிறக்கை வானூர்தி
MONOPULSE ANTENNA - ஒருத்துடிப்பலைக்கம்பம்
MONOPULSE SECONDARY SURVEILANCE RADAR (M.S.S.R.) - ஒருத்துடிப்புத் துணைக்கண்காணிப்புக் கும்பா
 
N - வரிசை
NAUTICAL CHART - வழிகாணல் வரைப்படம்
NAUTICAL MILE - கடல்மைல்
NAVIGATION - வானோடல்
NAVIGATION SYSTEM - வானோடலமைப்பு
NAVIGATIONAL AID (NAV-AID) - வானோடல் கருவி
NAVIGATIONAL CHART - வானோடல் வரைப்படம்
 
O - வரிசை
 
P - வரிசை
PAGING PASSENGER Mr(s)............ - பயணி, திரு(மதி) ............ விளிக்கப்படுகிறார்
PARACHUTE - வான்குடை
PASSENGER TERMINAL - பயணிகள் சேவை முனையம்
PASSPORT - கடவுச்சீட்டு
PITCH - குனிவு
PLANE............ - பறனை
PRE-FLIGHT INSPECTION - பறப்பு முன்னாய்வு - பறத்தகுதி மற்றும் பதிவு சான்றிதழ், பறனை பதிவேடு, வானோடியறை ஆய்வு, எரிபொருள், திசைக்காட்டி, இறக்கை, வால் பகுதிகள், இறங்கமைப்பு, உருளிப்பட்டை, பற்சக்கரம், விசைப்பொறி, சோப்பிகள் போன்றவை
PRIMARY SURVEILANCE RADAR - முதன்மைக் கண்காணிப்புக் கும்பா
PROPELLER - உந்தி
 
Q - வரிசை
QUARANTINE - தொற்றொதுக்கம்
 
R - வரிசை
RADAR - கதிரலைக் கும்பா
RADIO - வானொலி
RADIO-BEACON - சுழலலை
RADIO INTERFERENCE - வானலை இடையூறு
RECIPROCATING ENGINE (AIRCRAFT) - தண்டலை விசைப்பொறி (வானூர்தி)
RUDDER - சுக்கான்
ROLL - உருளம்
ROTORCRAFT - சுற்றகவூர்தி - இத்தகைய வானூர்திகளில் தூக்குவிசை (lift) சுழல் இறக்கைகளால் உற்பத்திக்கப்படுகிறது
 
S - வரிசை
SEA-TERRAIN - கடற்கூறு
SEAT BELT - இருக்கை வார்
SPOILER - இறக்கைத்தடை
SYNTHETIC APERTURE RADAR (S.A.R.) - தொகுதிறப்புக் கும்பா - துடிப்புகளை இயக்கநிலையில் தொடர்ந்து செலுத்தும் கதிரலைக்கும்பா; பெறப்படும் எதிரொளிகள் ஒன்றுகூட்டப்படுகின்றன; இதனால் கதிரலைக்கும்பாவின் செயல்திறப்பு (effective aperture) பெரிதாகி அதிக பரப்புக்கூற்றைக் (terrain) காண இயலும்
 
T - வரிசை
TAXIING - நடையோட்டம்
TAXIWAY - நடையோடுபாதை
TOUCH-DOWN - தரைத் தொடுதல்
TRANSFER PASSENGER - மாற்றுப் பயணி
TRANSIT PASSENGER - இடைநிற் பயணி
TRANSIT LOUNGE - மாற்றுப்பயணியர் ஓய்வறை
TRAY TABLE - மேசைத் தாம்பாளம்
TROLLEY - தள்ளுவண்டி
TURBULENCE - (காற்றுக்)கொந்தளிப்பு
 
U - வரிசை
ULTRASOUND - ஊடொலி
UNDERBELLY - அடிநுகம்
UNDERCARRIAGE - இறங்கமைப்பு
 
V - வரிசை
VERTICAL STABILIZER - நெடு நிலைப்பி
VISUAL FLIGHT RULE (V.F.R.) - விழிப்பறவிதி - இயன்ற வானிலை நிலைகளில் பார்வை அடிப்படையில் பறனையின் உயர்வு போன்றவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள்
 
W - வரிசை
WALKIE-TALKIE - நடைபேசி
WAYPOINT - பாதைப்புள்ளி
WHEEL CHOCK - சக்கரப் பிடி
 
X - வரிசை
X-RAY - ஊடுக்கதிர்
 
Y - வரிசை

YAW - திருப்பம்
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum