தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தேவனின் நாமங்கள் Counter

Go down
medilta
medilta
தலைமை நடத்துனர்
தலைமை நடத்துனர்
Posts : 82
Join date : 24/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்

தேவனின் நாமங்கள் Empty தேவனின் நாமங்கள்

on Sat Oct 13, 2018 7:48 pm
*தேவனின் நாமங்கள்*

1. எல்டெரெக் தமீம் – உத்தமமான வழியையுடைய தேவன் (2சாமு 22:)

2. எல் எஹாத் – ஒரே தேவன் (மல் 2:10)

3. எல் ஏலோஹே இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் தேவன் – (ஆதி 33:20)

4. எல் எமெத் – சத்தியபரன் (சங்31:5)

5. எல் கிப்போர் – வல்லமையுள்ள. தேவன் (ஏசா 10:21)

6. எல்ஹக்கவொத் – மகிமையுள்ள தேவன் (சங் 29:3)

7. எல் ஹக்கதொல் – மகத்துவமுள்ள தேவன் (உபா 10:17)

8. எல் ஹன்ன எமான் – பரிசுத்தமுள்ள தேவன் (ஏசா 5:16)

9. எல் ஹன்னோரா – பயங்கரமான தேவன் (நெகே 9:32)

10. இம்மனுஎல் – தேவன் நம்மோடு (ஏசா 7:14)

11. எல் கன்னோ – எரிச்சலுள்ள தேவன் (யாத் 20:5)

12. எல் மஉஸ் – என் அரணான தேவன் (2சாமு 22:33)

13. எல் நாசா – மன்னிக்கிற தேவன் (சங் 99:Cool

14. எல் ரஹீம் – இரக்கமுள்ள தேவன் (உபா 4:31)

15. எல் சேலா – கன்மலையாகிய தேவன் – சங் 42:9)

16. எல் ஷமா – எனக்குச் செவிகொடுக்கிற தேவன் ( சங் 17:6)

17. எல் ஷாமர் பெரித் – உடன்படிக்கையை காக்கிற தேவன் (உபா 7:9)

18. யேகோவா ஏலியோன் – உன்னதமான கர்த்தர் (சங் 7:17)

19. யேகோவா ஏல் – கர்த்தர் என் தேவன் (சங் 18:2)

20. யேகோவா ஏலோஹிம் – தேவனாகிய கர்த்தர் (ஆதி 2:4)

21. யேகோவா ஏலோஹினு – நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் (சங் 99:5)

22. யேகோவா ஏலோஹெக்கா – உன் தேவனாகிய கர்த்தர் (யாத் 20:2)

23. யேகோவா ஏலோ ஹாய் – என் தேவனாகிய கர்த்தர் (சக 14:5)

24. யேகோவா ஸிட்கேனு – நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் (எரே 23:6)

25. யேகோவா மக்கதேஷ் – உங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் நான் (யாத் 31:13)

26. யேகோவா ரா-ஆ – கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் (சங் 23:1)

26. யேகோவா ராபா – நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் (யாத் 15:23)

27. யேகோவா ஷாலோம் – கர்த்தர் என் சமாதானக்காரணர் (நியா 6:24)

28. ஏலா ஷெமையா – பரலோகத்தின் தேவன் (எஸ்றா 7:23)

29. ஏலா யெருஷலேம் – எருசலேமின் தேவன் (எஸ்றா 7:19)

30. ஏலா யிஸ்ரஎல் – இஸ்ரவேலின் தேவன் (எசே 5:1)

31. ஏக்காத் – ஒரே கர்த்தர் (சக 14:9)

32. மஷியஹ் – மேசியா (தானி 9:26)

33. கெரென் யெஷுவா – இரட்சண்யக்கொம்பு (லூக் 1:69)

34. யெஷுவா – இயேசு (மத் 1:21)

35. ரூஆ ஹக்கதோஷ் – பரிசுத்த ஆவி (லூக் 3:16)

36. யா யேகோவா ஓலாம் – கர்த்தராகிய யேகோவா நித்திய கன்மலை (ஏசா 26:4)

37. யேகோவா காதோஷ் – பரிசுத்தராகிய கர்த்தர் (ஏசா 43:15)

38. பாரா இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் சிருஷ்டிகர் (ஏசா 43:15)

39. யேகோவா காதோஷ் இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் (ஏசா 45:11)

40. யேகோவா ஹ்மெத் -கர்த்தர் மெய்யான தெய்வம் (எரே 10:10)

41. யேகோவா காதீ ஏலோஹிம் – கர்த்தர் ஜீவனுள்ள தேவன் (எரே 10:10)

42. யேகோவா ஓலாம் மெலேக் – கர்த்தராகிய நித்திய ராஜா (எரே 10:10)

43. யேகோவா ட்ஸூர் – கர்த்தர் என் துருகம் (18:2)

44. யேகோவா சேலா – கர்த்தர் என் கன்மலை (சங் 18:2)

45. யேகோவா ஷாபாத் – கர்த்தர் நம்முடைய நியாயாதிபதி (ஏசா 33:22)

46. யேகோவா ஷாமார் – கர்த்தர் என்னைக் காக்கிறவர் (சங் 121:5)

47. யேகோவா யாஷா – கர்த்தர் உன் இரட்சகர் (ஏசா 49:26)

48. யேகோவா யாஷார் – கர்த்தர் உத்தமர் (சங் 92:14)

49. யேகோவா ஸிம்ராத் – கர்த்தர் என் கீதம் (யாத் 15::2)

50. யேகோவா மாஓஸ் – கர்த்தர் என் கோட்டை (சங் 18:2)

51. யேகோவா மாட்ஸூத் – கர்த்தர் என் கோட்டை (சங் 18:2)

52. யேகோவா மிஸ்காப் – கர்த்தர் என் உயர்ந்த அடைக்கலம் (சங் 18:2)

53. யேகோவா மில்க்கிமா – யுத்தத்தில் வல்லவராகிய கர்த்தர் (யாத் 15:3)

54. யேகோவீ மிப்தாக் – என் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் (சங் 71:5)

55. யேகோவா நக்கா – கர்த்தர் என் வெளிச்சம் (சங் 27:1)

56. யேகோவா ஓஸ் – கர்த்தர் என் பெலன் (யாத் 15:2)

57. யேகோவா கெரென் யெஷா – கர்த்தர் என் இரட்சண்யக்கொம்பு (சங் 18:2)

58. யேகோவா மாகேன் – கர்த்தர் என் கேடகமுமாயிருக்கிறார் (சங் 28:7)

59. யேகோவா மானோஸ் – என் அடைக்கலமுமாகிய கர்த்தாவே (எரே 16:19)

60. யேகோவா ஹ மெலெக் – கர்த்தராகிய ராஜா (சங் 98:6)

61. யேகோவா மெலெக் ஓலாம் அத் – கர்த்தர் சதாகாலங்களுக்கும் ராஜாவாயிருக்கிறார் (சங் 10:16)

62. யேகோவா மெபாலத் – விடுவிக்கிற கர்த்தர் (சங்18:2)

63. யேகோவா கெமுலா – சரிக்கட்டுகிற கர்த்தர் (எரே 51:56)

64. யேகோவா ஆசா – நம்மை உண்டாக்கிய கர்த்தர் (சங் 95:6)

65. யேகோவா இஸ்ஸூம் – வல்லமையும் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தர் (சங் 24:Cool

66. யேகோவா இம்மெக்கு – உன்னோடு இருக்கும் கர்த்தர் (நியா 6:12)

67. யேகோவா கன்னா – கர்த்தர் எரிச்சலுள்ளவர் (யாத் 34:14)

68. யேகோவா காபோத் – கர்த்தர் என் மகிமை (சங் 3:3)

69. யேகோவா சசெஸெக் – என் பெலனாகிய கர்த்தர் (சங் 18:1)

70. யேகோவா ஏலோஹிம் இப்ரீ – எபிரெயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் (யாத் 3:18)

71. யேகோவா ஏலோஹூம் இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் (நியா 5:3)

72. யேகோவா அய்ஸர் – கர்த்தரே நமக்குத் துணை (சங் 33:20)

73. யேகோவா எஸ் ஸாமி (கர்த்தர் என் பெலன் (சங் 28:7)

74. யேகோவா கவால் கர்த்தர் உன் மீட்பர் (ஏசா 49:26)

75. யேகோவா கிபோர் – பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தர் (சங் 24:Cool

76. யேகோவா கிப்போர் மில்க்காமா – யுத்தத்தில் பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தராமே (சங் 24:Cool

77. யேகோவா அதோன் கல் ஹ எரெட்ஸ் – சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் (யோசு 3:13)

78. யேகோவா அவினு – எங்கள் பிதாவாகிய கர்த்தர் (ஏசா 64:Cool

79. யேகோவா பாரா – சிருஷ்டிகராகிய கர்த்தர் (ஏசா 40:28)

80. யேகோவா பாரா காட்ஸா எரெட்ஸ் – பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் (ஏசா 40:28)

81. யேகோவா காகக் – கர்த்தர் நம் நியாயப்பிரமாணிக்கர் (ஏசா 33:22)

82. யேகோவா கேரேப் – மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே (உபா 33:29).


தேவனின் நாமங்கள் 1535429689
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum