தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தமிழ் உளவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PSYCHOLOGY GLOSSARY Counter

Go down
சார்லஸ் mc
சார்லஸ் mc
நிறுவனர்
நிறுவனர்
Posts : 16182
Join date : 18/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்
http://nesarin.blogspot.in

தமிழ் உளவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PSYCHOLOGY GLOSSARY Empty தமிழ் உளவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PSYCHOLOGY GLOSSARY

on Fri Jul 22, 2016 9:06 pm
தமிழ் உளவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PSYCHOLOGY GLOSSARY
 
A - வரிசை
ABERRANT BEHAVIOUR - கோளாறான நடத்தை
ABERRATION - மனக்கோளாறு
ABILITY - திறமை
ABKLINGEN - குர்ல் மங்கல்
ABSTRACT INTELLIGENCE - கருத்துநிலை நுண்ணறிவு
AGORAPHOBIA - திடல் மருட்சி - பொது இடங்களுக்கு, மக்கள் இடையே போதலில் அச்சம்
ALGONAGNIA - வலிநுகர்மகிழ்வு - வலித்தூண்டி அல்லது வலித்தாங்கி பாலுணர்வு மகிழ்ச்சியடையும் பண்பு
AIMING TEST - இயைபுச் சோதனை - கண்-கை இயைபை சரிபார்க்கும் சோதனை
ALALIA - ஊமைத்தன்மை - பிறவியிலேயோ அல்லது ஏதேனும் விபத்திலேயோ குரல்வளைத் தசைகள் அதிர்வடையாத நிலைக்கு போய் ஏற்படும் பேச்சு இயலாமை நிலை
ALEXIA - சொற்குருடு - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை
ALOGIA - பேச்சு வறுமை - மனக்குழப்பம், மனக்கோளாறு ஆகியவற்றால் முழுத் தகவலுடன் பேச்சு இயலாமை நிலை
AMNESIA - மறதிநோய்
ANOMIA - பெயர் மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் பெயர்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றின் நினைவாற்றல் இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொற்கள் anomic aphasia, amnesic/amnestic aphasia
ANOMIC APHASIA - பெயர் மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் பெயர்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றின் நினைவாற்றல் இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொற்கள் anomia, amnesic/amnestic aphasia
APHASIA - மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொல் aphemia
APHEMIA - மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொல் aphasia
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) - கவனக்குறை மிகைச்சுறுதி
ATTENTION FIELD - கவனக்களம்
AUTISM - மதியிறுக்கம்

 
B - வரிசை
BABY-HOOD - குழவிப்பருவம்
BEHAVIOUR - நடத்தை
BIPOLAR MOOD DISORDER - இருமுனைக்கோடி

 
C - வரிசை
CIRCUMLOCUTION - சுற்றி வளைத்துப் பேசுதல்
CLAIRVAUDIENCE - தெளிவுப்கேட்பு
CLAIRVOYANCE - தெளிவுக்காட்சி
CLAUSTROPHOBIA - மூட்டமருட்சி
CHEMOTAXIS - வேதித்தூண்டலியக்கம்
CHESS-BOARD ILLUSION - சதுரங்கத் திரிபுக்காட்சி
CLASSICAL CONDITIONING - பாரம்பரை நிலைப்படுத்தல் - ஒரு நபர் அல்லது உயிரினம் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுடன் இயைபு ஏற்படுத்தி அவையுடன் பங்கேற்பதற்கு தூண்டும் சூழல்; எடுத்தக்காட்டாக ஒரு நாய் உணவைக்கண்டு அதைப் பெறாமல் இருக்கும்போது அதன் நாவு ஊறும்
CRIE DU CHAT - பூனைக்கத்து இணைப்போக்கு
 
D - வரிசை
DECENCY - தகைமை
DELIRIUM - பித்து நிலை
DEPRESSION - மனச்சோர்வு
DISORIENTATION - தன்னிலையிழத்தல், தன்னிலையிழப்பு
DOGMA - கோட்பாடு
DYSLEXIA - எழுத்துக்கோர்வை மறதி
 
E - வரிசை
EGO - ஆணவம்
ELECTRIC SHOCK THERAPY - மின்னதிர்ச்சி மருத்துவம்
 
F - வரிசை
 
G - வரிசை
GENIUS - மேதை
GROUP BEHAVIOUR - குழு நடத்தை
GROUP SPIRIT - குழுவுணர்ச்சி
GROUP THERAPY - குழு மருத்துவம்
GROUPISTIC THINKING - குழுவழிச் சிந்தனை
 
H - வரிசை
HA(E)MOTOPHOBIA - குருதியச்சம்
HYPERACTIVITY - மிகைச்சுறுதி
HYPOMANIA - மாற்றுநிலை பித்தம்
HYSTERIA - மனயிசிவு
 
I - வரிசை
ICONOLATORY - உருவவழிபாடு
IMAGO - கனவுரு - விரும்பிய பொருள் அல்லது நபரின் கற்பனைத் தோற்றம
IMBECILE - நனிபேதை
 
J - வரிசை
 
K - வரிசை
 
L - வரிசை
 
M - வரிசை
MANIA - பித்த வெறி
MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS - பித்தச் சோர்வுப் பைத்தியநிலை
MASOCHISM - வலியேற்பு வெறி
MATERNAL INSTINCT - தாய்மையூக்கம்
MEDIUM (SPIRITUAL) - ஊடகர்
MEMORY (POWER) - நினைவாற்றல்
MEMORY LEVEL - நினைவுத் தரம்
MEMORY SPAN - நினைவு நெடுக்கம்
MENTAL AGE - மனவயது
MENTAL GROWTH - மனவளர்ச்சி
MENTAL HEALTH - மனநலம்
MIND PERCEPTION - மனக்காட்சி
 
N - வரிசை
NUMERICAL ABILITY - எண் திறமை
 
O - வரிசை
ONANISM - நிறைவுறாச் சேர்க்கை
OPERANT CONDITIONING - இயக்கர் நிலைப்படுத்தல் - ஒரு குறிப்பிட்ட சூழுலின் காரணத்தால் ஒரு நபர் அல்லது உயிரினம் காட்டும் நடத்தை அல்லது கற்றல் முறை, எ.டு. உணவு, அணைப்பு, அன்பு கிடைக்கப்பெறுதலுக்கு மறுமொழியாக
ORTHODOX - ஆச்சாரமான
OUIJA BOARD - ஊடகி
 
P - வரிசை
PARAGRAPHIA - சொல்மறதி
PARALOGIA - பொய்யேரணம்
PARALOGISM - பொறுந்தாவாதம்
PARAMNESIA - பொய்நினைவு
PSYCHOGERIATIC - முதியோர் உளவியர்
PURPOSIVISM - நோக்கமுடைமை
PUZZLE BOX - புதிர்ப்பெட்டி - பல நெம்புகளுடைய பெட்டி, இவைகள் அனைத்தையும் விடுவிக்கப்பட்டு தான் திறக்கக்கூடியது
 
Q - வரிசை
 
R - வரிசை
 
S - வரிசை

STRESS - மன இறுக்கம்
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum